הכתובת לעולם התקשורת

עמותות

ראשי >לקוחות>עמותות
 ארץ נהדרת – עמותה הפועלת להנחלת אהבת הארץ בקרב חיילים ובני הדור הצעיר.

 דורות ההמשך – נושאי מורשת השואה והגבורה.

 דיור מוגן – ועד הדיירים בבתי הדיור המוגן היוקרתי בארץ.

 הצלחה – התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת.
 
 יד לילד המיוחד - עמותה לסיוע למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.