הכתובת לעולם התקשורת

חברות ממשלתיות

ראשי >לקוחות>חברות ממשלתיות
 עמידר (תקשורת מקומית) – החברה הלאומית המשכנת.

 תש"ן (תשתיות נפט ואנרגיה) – מונופול ממשלתי להובלת דלק לצרכנים גדולים.