הכתובת לעולם התקשורת

ועדי עובדים

ראשי >לקוחות>ועדי עובדים
 הנציגות הארצית של עובדי חברת דואר ישראל – במאבק להבטחת זכויותיהם במסגרת הרפורמה בשירותי הדואר.

  ועד עובדי בנק אוצר החייל – ליווי עסקת העברת השליטה בבנק.

 ועד עובדי מכון התקנים הישראלי ­– ליווי בסכסוך עבודה.

  ועד עובדי רשות המיסים – ליווי המאבק לפיצול הרשות לשני אגפים.