הכתובת לעולם התקשורת

גופים ציבוריים

ראשי >לקוחות>גופים ציבוריים
לשכת המבקרים הפנימיים – הארגון המייצג של ציבור מבקרי הפנים בישראל.

 ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל – קמפיין פוליסת ביטוח אחריות מקצועית (שפי-בר זיו-רביד).

 איגוד היועצים המשפטיים – סניף ישראלי של הארגון הבינלאומי ACC המאגד משפטני-בית בתאגידים.

 איגוד לשכות המסחר – ארגון הגג של המגזר העסקי בישראל..

  להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים, המאגדת את מרבית ארגוני העצמאים בישראל.

  
לשכת יועצי המס בישראל – הארגון היציג של יועצי המס.


 לשכת עורכי הדין בישראל – הוועד המרכזי ומנכ"ל הלשכה.

 לשכת רואי חשבון בישראל – המוסד המאגד את מרבית רואי החשבון (שכירים ועצמאים) בארץ.